Verkooprechten op eerste woning lager, op tweede woning hoger.

6% wordt 3% – 10% wordt 12%

De verkooprechten bij de aankoop van een eerste en enige woning zullen van 6% naar 3% zakken. Dat kondigde Vlaams Minister-president Jan Jambon op 27 september 2021 aan tijdens de Septemberverklaring waarin de beleidsvoornemens van het nieuwe parlementaire jaar werden toegelicht. Wie een enige woning koopt en die bovendien ingrijpend energetisch renoveert, zal slechts 1% verkooprecht moeten betalen. Eveneens werd aangekondigd dat de verkooprechten bij het verwerven van een tweede (of derde, vierde…) woning van 10% naar 12% zullen verhogen. 12% zal het standaardtarief worden voor het verkooprecht in Vlaanderen en zal ook gelden bij de aankoop van bijvoorbeeld een bouwgrond. De Vlaamse Regering beoogt 1 januari 2022 voor de inwerkingtreding. De datum waarop de authentieke akte wordt verleden zal bepalend zijn.

Afschaffing meeneembaarheid

De meeneembaarheid, de mogelijkheid om de verkooprechten die betaald werden bij een vorige woning af te trekken van de verkooprechten bij een nieuwe woning, wordt geleidelijk afgeschaft. Tot eind 2023 zal de koper kunnen kiezen tussen het verlaagd tarief van 3% of de meeneembaarheid in combinatie met 6% verkooprechten. De rechtenvermindering blijft bestaan, maar zal dalen van 5.600 euro naar 2.800 euro en wordt daarmee gehalveerd. Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat de parlementaire weg nog doorlopen moet worden en het hier dus nog geen definitieve wetgeving betreft.

Eerste woning wordt betaalbaarder. Investeren wordt duurder.

Eerste ondervoorzitter van het BIV Olivier Morobé stelt vast dat de verkooprechten almaar meer normaliseren. De verkooprechten in ons land waren jarenlang erg hoog, maar liggen nu stilaan in lijn met de meeste ons omringende landen. “In 2002 werden de verkooprechten van 12,5% naar 10% verlaagd, in 2018 werden ze naar 7% gebracht, en begin 2020 – gelijktijdig met de afschaffing van de woonbonus – werden ze naar 6% verlaagd. Dat betekent dat de verkooprechten op 20 jaar tijd met 75% werden teruggedrongen. Deze verlaging is positief want ze stimuleert eigendomsverwerving en draagt bij tot de betaalbaarheid van een eerste woning. We betreuren wel dat wie een tweede woning koopt met een belastingverhoging geconfronteerd zal worden.”

Bron; BIV