Welke zaken zijn belangrijk bij het aankopen van vastgoed ?

Het plaatsbezoek;

Laat je bij een plaatsbezoek niet misleiden door de lekkere geur van de talrijke bloemen die in de woning in mooie vazen staan te schitteren. Misschien dienen ze wel om een minder aangename geur te verdoezelen. De verkoper heeft vermoedelijk voorafgaande aan jouw bezoek ook alle lichten aangestoken. Durf deze dan zelf ook uit te doen om te kijken hoe de lichtinval in de woning is. Is er ergens in een kamer een lampje stuk dan loont het zeker de moeite om die kamer met een zaklamp te inspecteren. Meet het vochtgehalte van de muren. Een vochtige muur is niet altijd op het eerste zicht merkbaar. Bekijk de gebruikte bouwmaterialen niet enkel op hun uitzicht, maar denk ook aan de levensduur. Zo hebben gebakken pannen bijvoorbeeld een levensduur van 100 jaar, terwijl asbestcement leien of betonpannen na 40 jaar versleten zijn. Een dakconstructie in eik kan 250 jaar meegaan, terwijl een constructie in populier na 50 jaar dient vervangen te worden. Massieve parket gaat 100 jaar mee, laminaat maximum 20 jaar. Is er een brander op aardgas, weet dan dat die een maximale levensduur heeft van 20 jaar. De meeste branders worden vervangen voordat ze 15 jaar oud zijn.
Is er asbest aanwezig in de woning ?
Hoe is de ruwbouw opgebouwd; traditioneel, prefab, betonbouw, houtmassief- of houtskeletbouw ? Zijn er zichtbare gebreken (vocht, scheuren) of herstellingen ?
Zijn er hinderlijke elementen in de buurt van de woning; industrie, drukke doorgangsweg, geurhinder van agrarische bedrijven, hoogspanningslijnen,… ? Hoe staat de wind op het ogenblik van het plaatsbezoek. Bekijk de omgeving op verschillende dagen en tijdstippen.
Hoe is de bereikbaarheid ten aanzien van scholen, winkels, openbaar vervoer ?

Een schatting van de reële waarde;

Een “gratis schatting” bestaat niet ! Elk vastgoedkantoor maakt reclame voor “gratis” schattingen. Is het u al opgevallen dat dit enkel geldt voor mensen die overwegen om hun woning te verkopen en dat deze schattingen niet kunnen gebruikt worden voor het bekomen van een krediet ? Een gratis schatting heeft als enig doel; in aanmerking te komen om de woning in portefeuille te krijgen. De prijs die in het verslag komt is daarom nogal dikwijls zeer positief benaderd.
Laat de woning schatten door een expert, die er geen baat bij heeft om de prijs zo hoog mogelijk in te schatten.

Het administratief onderzoek;

Bij de aankoop van een woning zijn er talrijke documenten voor te leggen door de verkoper; Stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, omgevingsrapport, attest elektrische installatie, energieprestatiecertificaat, voorkooprechten, bouw- en verkavelingsvoorschriften, attest stookolietank, attest nazicht brander CV, …
Zorg dat je inzage hebt in al deze documenten alvorens een bod te doen !  Maak een analyse van de nog te voorziene kosten, naar aanleiding van die keuringen en attesten.

Zijn de documenten niet voorhanden, doe dan een bod onder voorbehoud dat er geen nadelige elementen aan het licht komen.
Zijn er erfdienstbaarheden, zichtbare of onzichtbare ?
Is het goed verhuurd ? Zoja, onder welke voorwaarden ?
Ga ook langs bij de bouwdienst van de betreffende stad/gemeente om na te kijken of alle voorwaarden van de bouwvergunning nageleefd zijn. Ook al zijn er geen bouwovertredingen vastgesteld door de overheid, wil dit nog niet zeggen dat er geen zijn.

Onderhandelen over de prijs;

Weet dat vanaf 2020 de vastgoedmarkt een “kopersmarkt” wordt. Eind 2019 hebben de vastgoedkantoren en notarissen nog vele eigenaars kunnen overtuigen hun woning op de markt te brengen omwille van de afschaffing van de woonbonus en de nieuwe richtlijnen in verband met isolatie en brandveiligheid. De vastgoedmarkt is daardoor eind 2019 ook wat opgeblazen en zal vanaf 2020 dan ook wat druk moeten loslaten. Besef dat je tijd nodig hebt om goed te onderhandelen. Het is niet omdat een andere onbezonnen kandidaat-koper sneller dan jou een beslissing neemt en daarmee teveel betaalt, dat jij dat ook moet doen. “Er zijn veel kandidaten, als je kans wil maken zal je snel moeten zijn” is één van de vele verkooptrucs.
Weet ook dat emoties je geld zullen kosten. Professionele verkopers zijn erop getraind om de gemoedstoestand en lichaamstaal van hun kandidaat-kopers te ontleden. Als ze merken dat je verliefd bent op hun woning zal de uiteindelijk behaalde verkoopprijs sowieso hoger liggen. Als je jouw kleine kinderen mee op een plaatsbezoek neemt zal de verkoper jou zeer dankbaar zijn. Die kunnen immers geen emoties verbergen.
Zorg dat je goede argumenten hebt om uw bod te verdedigen alvorens met dit bod naar buiten te komen.