Wat is het verschil tussen een vastgoedmakelaar en een vastgoedhandelaar ?

Vastgoedmakelaar

Een vastgoedmakelaar dient te beschikken over een BIV-erkenning en dient zich te houden aan de deontologische verplichtingen van het BIV (Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars). Bedienden die in een vastgoedkantoor werken hoeven die erkenning niet te hebben, als zij onder supervisie werken van een erkende vastgoedmakelaar. Deze laatste draagt dan ook de verantwoordelijkheid over de daden van deze bediende.

Een vastgoedmakelaar koopt geen vastgoed, in tegenstelling tot de vastgoedhandelaar. De taak van de vastgoedmakelaar bestaat er uit om te bemiddelen tussen de verkoper van een woning en de kandidaat-koper voor die woning. Voordat die vastgoedmakelaar hierin kan bemiddelen zal hij van de verkoper daartoe een schriftelijke opdracht dienen te krijgen. Deze opdrachten zijn meestal exclusief, wat in houdt dat tijdens de periode dat die overeenkomst loopt de verkoper niet meer zelf kan verkopen, tenzij hij de vastgoedmakelaar daarvoor een schadevergoeding betaalt.
De concurrentie onder de vastgoedmakelaars is heden te dage zo groot dat verkopers zich dan ook snel laten verleiden om meerdere vastgoedmakelaars te contacteren om een “gratis schatting” te maken van hun woning. Onder druk van die concurrentie worden de resultaten van schattingsverslagen toch nogal dikwijls (te) positief benaderd. De verkoper komt al snel in de verleiding om die vastgoedmakelaar te geloven, die hem de hoogste prijs belooft. Het enige risico dat de “hoogst schattende vastgoedmakelaar” loopt is dat hij het goed niet verkocht krijgt en geen commissie kan aanrekenen.

Vastgoedhandelaar

De vastgoedhandelaar koopt vastgoed met het doel dit goed te verhuren of door te verkopen. Alvorens het aangekochte goed doorverkocht wordt, worden hier meestal verbouwingswerken of  bestemmingswijzigingen op doorgevoerd. Zo kan een woning uit de jaren ’60 bijvoorbeeld aangekocht worden om ze te slopen en er een tweewoonst in de plaats te zetten. Een winkelpand kan bijvoorbeeld aangekocht worden en omgevormd worden tot appartement. Een pand met een goed huurrendement kan aangekocht worden om te verhuren, al dan niet na renovatie. Een vastgoedhandelaar hoeft geen erkenning van BIV te hebben daar hij niet bemiddelt tussen 2 partijen, maar handelt als koper en vervolgens als eigenaar/verkoper/verhuurder.

Een vastgoedhandelaar zal ook een schatting maken. Hij zal de prijs zo correct mogelijk dienen in te schatten daar hij effectief met geld over de brug dient te komen. Zijn risico is dan ook aanzienlijk groter dan dat van de vastgoedmakelaar. Wordt de woning te hoog ingeschat en dient ze daarna met verlies doorverkocht te worden, dan verliest de vastgoedhandelaar hier effectief geld.

Vastgoedmakelaar versus vastgoedhandelaar

Een vastgoedmakelaar zal de prijs zo positief mogelijk voorstellen om zijn opdracht binnen te halen. Indien het goed aan een te hoge prijs op de markt gezet wordt zal het vermoedelijk maanden of soms zelfs jaren te koop staan. De eigenaar-verkoper verkeert de ganse periode in de onzekerheid of zijn goed al dan niet verkocht zal geraken en weet ook niet aan welke prijs. Een vastgoedhandelaar daarentegen zal de eigenaar-verkoper een goed bod doen, dat meestal rond de 90% van de marktwaarde ligt, maar geeft daarbij ook de garantie dat de prijs snel betaald en de notariële akte snel verleden zal worden. De verkoper weet dus onmiddellijk wanneer en hoeveel euro’s hij zal ontvangen.

Vastgoedmakelaar & vastgoedhandelaar

Dikwijls worden deze 2 activiteiten gecombineerd. Een vastgoedhandelaar die ook de BIV-erkenning heeft als vastgoedmakelaar. De deontologie stelt hierbij dat de consument onmiddellijk op de hoogte moet gesteld worden in welke hoedanigheid de vastgoedprofessional optreedt. De 2 vastgoedactiviteiten zijn immers onverenigbaar in één en hetzelfde dossier. Voorbeeld; als Carl Buyens, erkend vastgoedmakelaar bij het kantoor Pradium, een kandidaat-koper begeleidt bij de aankoop van een woning, dan mag hij deze woning zelf niet aankopen als vastgoedhandelaar. Omgekeerd, indien Pradium een woning verkoopt als vastgoedhandelaar, dan mag Carl Buyens, zaakvoerder van Pradium, zich niet profileren als aankoopbegeleider (= erkend vastgoedmakelaar) voor deze woning.