Welke tarieven hanteert een aankoopbegeleider ?

Bij de aankoop van een woning tracht men meestal zoveel mogelijk kosten uit te sparen, maar dikwijls bekomt men hierdoor het tegenover gestelde. Een aankoopbegeleider geeft u meer zekerheid en hoeft niet veel te kosten.

Het dienstenpakket van de aankoopbegeleider wordt opgesplitst in verscheidene modules. De kandidaat-koper beslist zelf hoever hij daarin wil gaan, van welke diensten hij gebruik wenst te maken.

1) Een begeleid bezoek aan het pand; prijs € 245 + € 1/km (inclusief btw)

U heeft een interessante woning te koop zien staan en bent er al eens een eerste keer op bezoek geweest. Enerzijds bent u in de wolken over deze woning, maar anderszijds is daar toch die twijfel van het onbekende.
De aankoopbegeleider zal samen met u de woning nogmaals bezoeken. Bij dit bezoek wordt er gelet op de staat en aard van de constructies, de afwerking, de gebruikte bouwmaterialen, de technische installaties, eventuele gebreken, praktisch gebruik, omgeving, oriëntatie, ed.
U krijgt een duidelijk beeld van de voor- en nadelen van deze woning en van de eventueel te verwachten kosten aan het gebouw.

2) Een administratief onderzoek; prijs € 215 (inclusief btw)

Bij elke verkoop dienen er nogal wat attesten en keuringen voorhanden te zijn. Al deze documenten worden door de aankoopbegeleider zorgvuldig geanalyseerd en desgevallend verder onderzocht. Het is niet omdat er in het stedenbouwkundig uittreksel staat dat er geen bouwovertredingen zijn vastgesteld, dat er ook effectief geen overtredingen zijn! Dit kan enkel gecontroleerd worden door na te zien of de bouwvoorschriften werden nageleefd en of het goedgekeurde bouwdossier overeenkomt met de werkelijke toestand. Zijn er zichtbare of onzichtbare erfdienstbaarheden? Kan het zijn dat de een of andere sociale huisvestingsmaatschappij toch nog de voorkeur krijgt op de woning, nadat u de compromis getekend heeft? Ligt de woning binnen een onteigeningszone?…

3) Prijsonderhandeling; 10% (incl btw) op het verschil tussen vraagprijs en bekomen prijs

Onderhandelen over de prijs doe je met de juiste argumenten en met een objectieve ingesteldheid. Nadat het pand onderworpen is aan een grondige inspectie, tijdens het begeleid bezoek, en nadat alle addertjes vanonder het gras zijn gehaald tijdens het administratief onderzoek, kan er met de juiste argumenten verantwoording worden afgelegd aan de verkoper over de werkelijke waarde van zijn goed. Laat emoties hier niet de prijs opdrijven. Een koper die zijn verliefdheid op een woning niet kan verbergen betaalt teveel! Een aankoopbegeleider zal in zijn onderhandelingen steeds objectief kunnen blijven.
Naast de onderhandeling over de prijs dienen er nog allerhande andere zaken besproken te worden; Welke goederen horen er wel of niet bij de verkoop? Hoeveel voorschot moet er betaald worden en wanneer? Wanneer dient de akte door te gaan? Wanneer is de woning beschikbaar? …

4) Schattingsverslag; prijs 400 euro + 0,02% (inclusief btw) op de geschatte waarde;

Tijdens het plaatsbezoek en het administratief onderzoek zal de aankoopbegeleider reeds bepalen welke de vermoedelijke waarde is van de woning. Hij zal de nodige argumenten verzamelen om die prijs ook te argumenteren. Hiervoor hoeft u dus nog geen schattingskosten te betalen.
Heeft u echter een schattingsverslag nodig voor uw leningsdossier bij de bank (hetwelke steeds dient opgemaakt te worden door een beëdigd schatter) dan kan u deze opdracht ook toevertrouwen aan uw aankoopbegeleider. De zaakvoerder van Pradium is een beëdigd schatter-expert.

Wat is het verschil met de “gratis” diensten van een verkopende makelaar ?

Een verkopende makelaar maakt nogal wat reclame met “gratis” diensten. Gratis schatting, gratis begeleiding van de kopers, …
Een verkopende makelaar verdient zijn commissie bij de verkoop van een onroerend goed. Zijn “gratis diensten” zullen dan ook altijd in functie zijn van een te realiseren verkoop.
Uiteraard is zijn schatting gratis, als hij daarmee kans maakt om het geschatte pand in verkoop te krijgen of dat deze schatting ertoe leidt dat u bij hem een nieuwe woning koopt. De geschatte prijs is dan zelfs bijkomstig. Uiteraard gaat hij u gratis adviseren over een huis dat je zou willen aankopen, als hij daarmee kans maakt om een woning in verkoop te krijgen of er een te verkopen.
Een aankoopbegeleider zal veel objectiever handelen.

Een eerste verkennend gesprek met de aankoopbegeleider is steeds vrijblijvend en gratis.